Tufsens utställningsförberedelser Melchers album
Tufs som surrogatmamma
Tufs på vårpromenad